قالب وردپرس درنا توس

فن آوری های پیشرفته

شرکت ایپو در جهت توسعه و ترویج همه جانبه فناوریهای نوین در ایران اقدام به تاسیس دپارتمان فن آوری های نوین و پیشرفته نموده است، بر این اساس ایفای نقش موثر در تجاری سازی فن آوریهای نوین در ایران؛ از قبیل ارزیابی ریسک سرمایه گذاریها، تامین سرمایه گذار خطرپذیر، تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای نوین، صنعتی سازی فن آوریهای نوین و ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز علمی با صنایع و مراکز صنعتی کشور از اصول اساسی میباشد.

باتوجه به پیشرفتهای چشمگیر و سریع فن آوری در سطح جهان و انجام قسمتی از مسئولیت باروری و شکوفایی این حوزه دپارتمان فن آوریهاینوین تاسیس گردید.

Skip to toolbar