قالب وردپرس درنا توس

دفاتر و نمایندگیهای خارجی

دفتر نمایندگی آذربایجان باکو: ایوب صدیقی

 ۰۰۹۹ ۴۵۵ ۸۴۳ ۸۶۸۲

 ۰۰۹۸ ۹۱۴ ۹۱۸ ۱۷۶۱

Email: az.sediqi@ipoco.net

مدیر دفتر اربیل: بابک متولی

۰۰۹۶ ۴۷۵۰۶۴۸ ۰۶۶۵

۰۰۹۶ ۴۷۵ ۱۰۴ ۵۳۵۱۰

Email: b.motavalli@ipoco.net

 

 
 
Skip to toolbar