قالب وردپرس درنا توس

معرفی شرکت

 

مدیرعامل: دکتر محمد علی شریعت زاده

تلفن: ۰۹۱۴۱۱۵۹۲۰۶

Email:m.a.shariatzadeh@ipoco.net

مدیر بازرگانی:مسعود جودت

تلفن: ۰۹۱۴۳۰۰۸۹۶۴

Email:m.jodat@ipoco.net

مدیر واحد نرم افزاری(IT): محرم رشتبری

تلفن: ۰۹۱۴۴۰۶۱۹۱۷

Email:m.rashtbari@ipoco.net

مدیر بازار یابی:محسن ظهوری

تلفن:۰۹۱۴۴۱۲۹۴۷۲

Email:m.zohuri@ipoco.net

مدیر روابط عمومی: حمید حسن زاده

تلفن:۰۹۱۴۹۱۷۵۴۹۰

Email: h.hasanzadeh@ipoco.net

 

مدیر دفتر عراق اربیل: بابک متولی

تلفن:۰۰۹۶۴۷۵۱۰۴۵۳۵۱۰

Email: b.motavalli@ipoco.net

 

 مدیر دفتر نمایندگی آذربایجان باکو: ایوب صدیقی

تلفن: ۰۰۹۹۴۵۵۸۴۳۸۶۸۲

Email: az.sediqi@ipoco.net

 

 

Skip to toolbar