قالب وردپرس درنا توس

سنتز نیترید سیلیسیم ()Si3N4

بازار سرامیکهای پیشرفته که قسمت عمده آن در آمریکا، اروپای غربی و ژاپن قرار دارد، در سال ۲۰۱۰بالغ بر ۲۰٫۲میلیارد دلار بوده است. البته خلق کاربردهای جدیدی برای این مواد باعث ایجاد یک رشد ۴درصدی برای بازار این مواد تا سال ۲۰۱۵ خواهد شد. عمده این سرامیک ها عبارتند از:
● سرامیکهای الکترونیکی
عمدهترین استفاده سرامیکهای پیشرفته در صنایع الکترونیک است که حدود ۶۶درصد کل مصرف سرامیکهای پیشرفته را به خود اختصاص میدهند. فیبرها، محافظهای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، خازنها، تبدیلکنندهها، القاگرها، ابزارهای پیزوالکتریکی و سنسورهای فیزیکی و شیمیایی عمدهترین موارد استفاده سرامیکهای الکترونیکی هستند. میزان بازار جهانی سرامیکهای الکترونیکی در نیمه پایانی سال ،۲۰۱۰حدود ۱۳.۳میلیارد دلار بوده است .مواد مورد مصرف در مدارهای IC مجتمع، محافظهای الکترونیکی و خازنها تقریباً ۶۷درصد بازار سرامیکهای الکترونیکی را به خود اختصاص دادهاند. بازار محصولات سرامیکی الکترونیکی اگر چه نسبتاً بزرگ است، ولی نرخ رشد آن ها از نرخ رشد دو رقمی که در چند دهه گذشته از خود نشان دادهاند، بیشتر نیست.

● سرامیکهای سازه ای
استفاده از سرامیکها در کاربردهای سازه ای کمتر از ۱۹درصد کل بازار است. سرامیکهای سازه ای به عنوان اجزاء تحمل کننده تنش یا پوشش قسمتهایی که تحت تنش هستند، شناخته میشوند. علاوه بر این، مقاومت سرامیکها در برابر خوردگی، سایش و دمای بالا، این مواد را برای کاربرد در تجهیزات صنعتی بسیاری مناسب ساخته است. افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی، محرک تحقیقات بر روی سرامیکهای سازه ای پیشرفته است .در سال ۲۰۱۵بازار جهانی ۴.۵میلیارد دلاری برای سرامیکهای سازه ای ایجاد شد و رشد خوبی در بازار اجزای مقاوم به سایش، یاتاقانها، درزگیرها، تجهیزات فرآیندها و پوششهای سرامیکی محقق شد. بیشترین مواد اولیه مورد استفاده در سرامیکهای سازه ای انواع گوناگون اکسیدآلومینیوم، زیرکونیا، کاربید سیلیسیم و نیترید سیلیسیم میباشد.
● پودرها و افزودنیها
در حوزه سرامیکهای سنتی، پودرها مواد غیرآلی هستند که در فرآیندهای مختلف به صورت بلوک یا قطعه نهایی شکل میگیرند. افزودنیها مواد غیرآلی هستند که استفاده از پودرها را در فرآیندهای مختلف آسان میکنند و در قطعه نهایی باقی نمیمانند. این
تعریفها صحت خود را تا حد زیادی در مورد سرامیکهای پیشرفته که از تکنولوژیهای پیچیده شیمیایی بهره میبرند، از دست دادهاند. پودرهای سرامیکی پیشرفته و افزودنیها به عنوان مواد خام برای سرامیکهای ساختاری و سرامیکهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند. پودرهای سرامیکی پیشرفته بازاری بالغ بر ۲٫۷میلیارد دلار را به خود اختصاص دادهاند که رشد متوسطی معادل ۲درصد برای آن ها تا سال ۲۰۱۸پیشبینی شده است. پودرهای اکسیدی ۸۵درصد از این بازار را از نظر ارزش و ۹۵ درصد را از نظر وزن به خود اختصاص دادهاند.
لذا به نظر می رسد توجه به این حوزه از سرامیک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بین سرامیک نیترید سیلیسیوم نیز با دارا بودن خواص منحصر به فرد جذابیت زیادی برای محققین ایجاد کرده است. ولی متاسفانه دانش سنتز این سرامیک در داخل کشور بومی نشده است. لذا، این پروژه می تواند در این خصوص راهگشا باش در ده سال اخیر پیشرفت ها در دنیای سرامیک های تخصصی سرعت و شدت گرفته اند. کاربردهای نوین و بازارهای جغرافیایی جدیدی پیش روی این سرامیک ها به ویژه نیترید سیلیسیم گشوده شده است، به طوری که در زمینه هایی از قبیل پزشکی ، الکترونیک و هوافضا مصرف این سرامیک ها استمرار دارد. یک محدوده کلی از استفاده رایج مواد سرامیکی پیشرفته از قبیل آلومینا، زیرکونیا، کاربید سیلیسیم، نیترید سیلیسیم و سیالون وجود دارد که می تواند از نظر خواص، قیمت و با همان کاربردها با مواد دیگر مشابه رقابت کند. یک حقیقت اساسی در رابطه با اطمینان موجود در صنعت این است که این گونه به نظر می رسد که به طور کلی در شرایط اقتصادی کنونی بسیاری از بازارهای عمده مصرف کننده از قبیل کاربردهای پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی و کاربردهای هوا و فضا که نسبت به دیگر بازارها وابستگی کمتری دارند. روند اصلی برای تولیدکنندگان سرامیک هایتخصصی ، تولید مجموعه ای از مواد تخصصی تر و با خصوصیات فنی تر می باشد.
دیگر ویژگی برجسته عرضه مواد معدنی مورد لزوم صنعت سرامیک های تخصصی، در کنار ارزش افزوده بالا و ظرفیت پایینشان ، این است که از نظر بازار حامی این تولید کنندگان بوده و رابطه ای بین مصرف کنندگان محصولات آنان باشند. سرامیک های صنعتی یا پیشرفته یک گروه بزرگ و متنوع از مواد را شامل می شوند که برای کاربردهای وسیعی جهت مصارف خاص و غالب اوقات سفارشی برای یک هدف معین تولید شده اند. یکی از اصلی ترین و استراتژیک ترین در این دسته از سرامیک ها، نیترید سیلیسیم ( )Si3N4است که کاربرد بسیاری در صنایع مختلف و ساخت قطعات حساس نظامی و غیرنظامی دارد.

Skip to toolbar