قالب وردپرس درنا توس

دانش فنی استخراج هیدرو متالورژیکی رنیوم

نیوم در جدول تناوبی، آخرین عنصر طبیعی بود که توسط انسان کشف و شناسایی شد (حدود ۵۰سال بعد از معرفی جدول تناوبی توسط مندلیف.) کشف این عنصر معمولا به گروهی از محققان آلمانی شامل والتر نودداک، ایدا تاک، اوتا برگ نسبت داده میشود. رنیوم در پوسته کره زمین عمدتا ماهیت گوگرد دوستی دارد و به صورت سولفیدی مشاهده میشود (تنها در یک مورد در کلرادوی آمریکا بصورت Re2O7پیدا شده است.) اما به دلیل فراوانی کم کانی مستقل تشکیل نمیدهد بلکه تمایل به تمرکز در ساختارهای سولفیدی بویژه مولیبدنیت موجود در کانسارهای مس و مولیبدن پورفیری دارد. رنیوم منابع دیگری نیز دارد که مقدار آن ناچیز بوده و بازیابی از آنها زیاد مرسوم نیست مانند رنیوم موجود در آب دریا (به صورت یون پررنات،) رنیوم موجود در برخی ترکیبات معدنی نظیر گادولینیت (کانی سیلیکاتی) و رنیوم موجود در کانی سایر فلزات مانند منگنز، اورانیوم، پلاتین، سرب و تنگستن. به دلیل شباهتهای فیزیکی و شیمیایی مولیبدن و رنیوم (به طوری که MoS2و ReS2دارای ساختارهای بلوری مشابه و ابعاد تقریبا یکسان هستند) بیشتر ذخایر رنیوم موجود در پوسته زمین به صورت رنیت ( )ReS2همراه با مولیبدنیت در کانسارهای مس قرار دارد که در طول عملیات فراوری مس و مولیبدن به دلیل تشابه خواص آن با خواص مس و مولیبدن، همراه آنها وارد کنسانتره میشود به طوری که کنسانتره مولیبدنیت به دست آمده از فرایند فلوتاسیون شامل) ۵۰-۱۰۰g/t(ppmرنیوم است. رنیوم موجود در کنسانتره در طول تشویه مولیبدنیت و یا ذوب مس، خارج شده و اغلب به علت ارزش بالای آن جمع آوری شده و به عنوان محصول جانبی مورد بهره برداری و بازیابی قرار میگیرد.
این عنصر کمترین میزان فراوانی را در مقایسه با سایر عناصر طبیعی موجود در دنیا را دارد. میانگین غلظت رنیوم موجود در پوسته زمین توسط آهرنز و تیلور حدود ۰/۰۲۷
ppm و توسط کلارک ۰/۰۰۱ ppm برآورد شده است. هم چنین طبق برآورد سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا میزان ذخایر رنیوم موجود در دنیا به ۲/۵میلیون کیلوگرم میرسد که بیش از ۱/۳ میلیون کیلوگرم از آن هنوز تحت بهره برداری و فراوری قرار نگرفته و به حالت طبیعی خود در طبیعت باقی مانده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴حدود ۴۸۸۰۰کیلوگرم رنیوم تولید و به بازار جهانی عرضه شده است.

ضرورت و اهمیت اجرای طرح
معدن مس سونگون و سایر معادن مس منطقه آذربایجان بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد. این کانسار به صورت توده نفوذی، بر روی رشته کوههای ارسباران (قره داغ) قرار گرفته است. کانی سازی اصلی کانسار شامل کانیهای مس و مولیبدن است و دومین تولید کننده مس ایران میباشد. با توجه به مقادیر نسبتا بالای رنیوم در کنار کانی های حاوی مولیبدن این معدن و ارزش افزوده بالای این فلز، بررسی د رمورد استخراج آن به روش هیدرومتالورژی ضروری می نماید.

 

هدف از اجرای طرح (خرد و کلان)
هدف از این طرح، تولید بومی پودر روتیل با استفاده از روش احیای پیرومتالورژی و حلسازی هیدرومتالورژی است. همچنین ارائه خدمات مشاورهای و تحقیقاتی در بخشهای مربوطه شامل ارایه خدمات آزمایشگاهی در حیطه مربوطه، اجرای طرح های تحقیقاتی مورد نیاز صنعت، مطالعه و پیادهسازی سیستمهای کیفیت و تولید، آموزش کارشناسان و پرسنل کارخانجات، انجام مطالعات زمینهیابی و امکانسنجی و تهیه طرحهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی فعالیتهای مرتبط، بررسی روشهای بهبود سیستمهای تولید و ارتقای بهرهوری در آنها و … است. انجام این فعالیت ها ضمن اینکه میتواند نیاز بخش عمدهای از صنایع کشور را برآورده سازد، قادر است سوددهی قابل ملاحظهای برای مجریان به همراه داشته و همچنین زمینه اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی را در رشتههای مهندسـی مرتبط فراهم سازد. با توجه به نیازهای روز کشور و استراتژیک بودن این ماده در صنایع مختلف و قیمت بالا ( ۷الی ۳۰هزار تومان)و حجم بالای واردات آن، تولید این ماده در کشور نقطه عطفی در صنایع مورد نیاز آن خواهد بود.

 

کاربرد محصول و نتایج حاصل از اجرای طرح
امروزه رنیوم کاربرد مهمی در صنایع هواافضا، الکترونیک و فراوردههای نفتی (برای تولید بنزین بدون سرب با عدد اکتان بالا) پیدا کرده است. بیشترین مصرف جهانی رنیوم در ساخت سوپر آلیاژهاست (حدود ۷۸درصد) برای مثال میزان رنیوم استفاده شده در سوپر آلیاژهای پایه نیکل استفاده شده در توربین موتور جت به طور میانگین به ۶درصد رسیده است. ۱۴درصد بقیه رنیوم در ساخت کاتالیستها (برای تولید بنزین سوپر) و حدود ۸درصد در مصارف مختلفی نظیر صنایع الکترونیک، صنایع هسته ای، پوشش کاری و تامین نیروی محرکه موشکها و فضاپیماها استفاده میشود

 

Skip to toolbar